Erkenningen Instituut Penso


Crebo Erkenning door het ministerie

Met ingang van 1 augustus 1997 is er een nieuwe onderwijswet, de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) tot stand gekomen.
In verband hiermee is de MBO-3 Opleiding tot Schoonheidsspecialist aangepast aan de nieuwe normen die beter aansluiten op de praktijk en bovendien vereist zijn volgens de Onderwijsinspectie.

Instituut Penso heeft diploma-erkenning en registratie in het Centraal Register (Crebo).
Deze zijn verkregen op grond van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs(WEB).

Vanaf augustus 1997 leiden wij dan ook op voor de CREBO erkende
deelkwalificaties Schoonheidsspecialist

Anbos Erkenning

Algemene Nederlandse Branche Organisatie Schoonheidsverzorging.

Wij zijn een Anbos-erkende school. Sinds 1949 is de ANBOS de
representatieve brancheorganisatie voor de schoonheidsverzorging.

Niet alleen voor de schoonheidsspecialisten, maar ook voor de overheid
en alle bij de branche betrokken organisaties, zowel op nationaal als op internationaal niveau.

De ANBOS wordt erkend als de woordvoerder voor de vakbekwame schoonheidsspecialisten.

Kijk op de link voor de scholen met een ANBOS-erkenning: Anbos.nl

CRKBO geregistreerd

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs is een onafhankelijke organisatie die opleidingscentra
controleert op de kwaliteit van het onderwijs, toelating vindt plaats d.m.v. toetsing.

Provoet

Branche organisatie voor gediplomeerde Pedicure en Medisch Pedicure

Klachten
Algemene Voorwaarden.pdf
Klachtenprocedure.pdf
Verslag van Werkzaamheden 2016-2017.pdf


Vraag onze Informatiegids aan